Interaktivní tabule mají mimořádně vzrostl v popularitě v posledních několika letech. Školy zjišťují, že tyto tabule jsou účinným nástrojem pro zlepšení učení, komunikaci a spolupráci. Nabízejí několik výhod oproti tradičním tabule, které byly použity v učebnách po celá desetiletí ke sdílení informací a nápadů s členy skupiny.

Zde jsou 3 klíčové výhody používání interaktivní tabule v učebně:

  1. Vylepšená učení

Zatímco někteří studenti jsou sluchové studenti, efektivně absorbující informace prostřednictvím mluveného slova, jiní jsou vizuální studující. Interaktivní tabule dát lidem příležitost, aby absorbovat informace v různých formátech. To pomáhá zvýšit retenci a syntézu informací.

  1. Zvýšená účast

Interaktivní tabule snímky lze uložit a vytisknout, takže studenti nemuseli dělat poznámky v průběhu diskuse. To jim umožňuje podílet se na učení nebo společném zasedání na cílenější, které se zabývají úrovni.

  1. Užší spolupráce

Díky integraci interaktivní tabuli smart board, nebo promethean do svého vzdělávání nebo kancelářském prostředí, můžete povzbudit účastníky, aby spolupracovaly ve sdíleném pracovním prostoru. To umožňuje studentům, aby se stal součástí procesu, spíše než jednoduše příjemce připravených informací

Primárně, interaktivní tabule umožňuje učitelům a studentům dát prezentace vytvořené na počítači ve třídě a při rodič / učitel / student konferencí.

Učitelé mohou vytvářet videa naučit studenty různých typů softwaru ve třídě nebo on-line. Přednášející mohou dělat poznámky přímo do prezentace v PowerPointu, a studenti se mohou učit na klávesnici z tabulí demonstrací. Instruktoři mohou ukázat studentům, jak používat internet a získat informace z interaktivních webových stránek.

Můžeme také pomoci při integraci interaktivními tabulemi s vaší stávající videokonferenční systémy, kontaktujte nás pro více informací.

Photo: Alan Levine